Výstavy

Autorská dvojica Jarmila Mitríková (1986) a Dávid Demjanovič (1985) pôsobí na súčasnej umeleckej scéne veľmi aktívne. Jarmila Mitríková od roku 2005 študovala na VŠVU, kde tento rok skončila magisterské štúdium. Začala v ateliéri keramiky doc. Ivice Vidrovej a pokračovala v maľbe u prof. Ivana Csudaia (so stážou v Helsinkách na Academy of Fine Arts and Design – 2008). Dávid Demjanovič tento rok skončil magisterské študium na VŠVU v ateliéri APK+ doc. Antona Čierneho na Katedre intermédií a multimédií, kde pôsobil od roku 2004 (absolvoval stáž na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe – 2006 a na Newcastle University v Anglicku – 2008). Aj napriek tomu, že sa samostatne venujú odlišným formám umenia (postkonceptuálne tendencie Demjanoviča, vo forme objektov, inštalácií, videoartu a akcií, a Mitríkovej maľba, keramika a koláže) spája ich od roku 2009 tvorba obrazov a objektov, kde využívajú techniku vypaľovania pajkovačkou do preglejky. Techniku pyrografie používajú ako odkaz na ľudovú amatérsku tvorbu. V ich prácach je veľmi zaujímavé sledovať kontrast pôvodného ľudového remesla a tematiky v porovnaní s atraktívnym súčasným vizuálnym jazykom, ktorým diela disponujú. Výstava Pyrografie je voľným pokračovaním prvej komplexnejšej výstavy, ktorá sa uskutočnila v marci tohto roku v košických Kasárňach Kulturparku. Treba však zdôrazniť, že nejde len o fyzické premiestnenie projektu na iné miesto. To, čo spája bratislavskú výstavu s košickou je len názov a použitá technika. Mitríková aj Demjanovič prekypujú kreativitou a snažia sa ku každému výstavnému projektu pristupovať s novými prácami. Preto je aj napriek veľmi krátkemu časovému obdobiu možné sledovať posun v ich tvorbe. Na výstave sa prezentujú dielami, ktoré vznikli počas posledných mesiacov. Je pre ne charakteristický návrat k veľkým obrazovým formátom, ale tiež aj práca s inštaláciou a objektami. Na rozdiel od starších prác sú ich najnovšie diela komplikovanejšie. Vytvárajú zložitejšie vymyslené príbehy, ktoré mystifikujú a dávajú nám pocit ich reálnosti. Ústrednou témou vystavených prác je mystifikácia národných dejín, ktoré môžu pôsobiť ako upozornenie na komplexy jednotlivých krajín, ale pracujú opäť aj s témou ľudovej tvorby a tematiky nepokojného obdobia II. svetovej vojny. Výrazným inšpiračným zdrojom je aj mysticizmus a religiozita typická pre naše územie. Vytvárajú malé uzavreté svety a príbehy, ktoré oveľa viac ako ich staršie diela narábajú s pocitom nostalgie a pocitového vnímania.

Michal Stolárik

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)