Profily

Práce Štefana Papča nese charakteristické a nepřehlédnutelné prvky originality nejen formou zpracování, ale především tématem, kterým se dlouhodobě zaobírá… Jeho zájem směřuje do extrémních situací a míst, do prostředí hor, horolezců. A jak sám říká: „Cieľom sochárskych a priestorových experimentov je skúmanie krajiny ako nositeľa potenciálu popísať dlhodobý vývoj spoločnosti viazanej ku konkrétnemu miestu.“

Hlavním výrazovým vyjádřením, se kterým autor diváka konfrontuje, je objekt nebo instalace, často velkých rozměrů, které mohou navozovat stísňující neuchopitelný pocit. Objekty však nesou stopy velmi precizně odvedené práce i vysokou estetickou hodnotu. Většinou se jedná o zachycení reálných míst horských masivů, které zanechaly v autorovi natolik silný dojem, že se rozhodl je transformovat a přenést do výstavního prostoru. Jeden z výrazných počinů vytvořil Papčo v roce 2008, kdy umístil dřevěnou sochu horolezce do stěny Lomnického štítu, později i norského Jøssingfjordu. Socha byla po čas dlouhého období snímána IP kamerou a živý přenos bylo možné sledovat na různých webových stránkách nebo vybraných veřejných místech. Štefan propojuje svou zálibu v lezení s uměleckou činností, a tím je jeho velmi úzce profilovaný umělecký projev nepřehlédnutelný na slovenské umělecké scéně.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)