Výstavy

Inštalácia Mateja Vakulu v Enteri predstaví projekt, ktorý vznikol počas jeho pobytu v USA na Massachusetts College of Art and Design. Zaoberá sa tu vizuálnou reprezntáciou a novodobými symbolmi, skúma vnímanie vžitých významových kódov a to, nakoľko je divák schopný ich dešifrovať. Čo dnes človeka napadne ako prvé pri dátume „11. sepetember“?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)