Výstavy

Praktická dizertačná práca Miroslava Kohúta predstavuje súbor delegovaných objektov a videoperformancií, ktoré majú povahu lexií (reprezentujúcu individuálnu mytológiu autora) tak, ako ich poznáme z teórie hypertextu. Autor skúma možnosti rozšírenej sochy s dôrazom na postmediálnu estetiku, kde sa videoperformancia stáva nástrojom procesovania objektu. Videoperformancia je realizovaná formou intervencie do verejného prostredia vstúpením do sociálneho tela alebo ako laboratórna procedúra.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)