Výstavy

Diela Kataríny Poliačikovej sa po formálnej stránke môžu javiť ako abstraktné, no ich význam je vždy ukotvený v každodennej (nielen) umeleckej realite dnešnej doby.Využitie vlastných, často až intímnych zdrojov dodává dielam významovú pluralitu. Súhra medzi zdanlivo abstraktným svetom umenia a každodennou realitou vedie diváka k odkrývaniu nových myšlienkových horizontov. Abstraktná poloha vystavených diel Poliačikovej, je na výstave podporená dielom českého konceptuálneho umelca Jiřího Thýna, hosťa výstavy.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)