Reportáže

Tématem výstavy je štěstí. Nabízí se známá banální otázka: co je to štěstí? Je to stav mysli? Příznivé vnější okolnosti, které nemůžeme ovlivnit? Genetická výbava těla? Celoživotní nebo možná věčné hledání zraněné duše? Cíl všeho lidského konání? Protiklad neštěstí? A jaké jsou naše zdroje štěstí? Lze se na nich kolektivně shodnout? Díváme-li se na člověka jako na bytost procházející určitými stupni vývoje, proč nejsme mnohem šťastnější než generace před námi? Může za to naše současná honba za štěstím, anebo byla v lidském životě vždy přítomna? Jsou lidské zkušenosti, události a osudy ovlivněné něčím vyšším, anebo je zevním projevem štěstí hluboká osobnostní a individuální práce? Je mít štěstí otázkou rozhodnutí a trpělivosti? Existuje nějaký vrozený stav štěstí a lze ho najít? Na tyto otázky jistě nelze jednoznačně odpovědět. O to se ani výstava Štěstí nepokouší.

Pro dům bývalého Ústředí lidové umělecké výroby připravilo 23 kurátorů současného umění své koncepty o štěstí. Každý z kurátorů si vybral prostor, ve kterém prezentuje umělce nebo vlastní projekt. Nabízí se nám tak několik desítek uměleckých pohledů na téma štěstí a možnost veřejné debaty o štěstí, jež bývá nejhlubší lidskou touhou.

Denisa Václavová

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)