Výstavy

Výstava INTERVENTIONS je prvou prezentáciou umelcov Girolama Marri a Miho Sato na Slovensku.Väčšina diel talianskeho umelca pôsobiaceho v Shanghai, Girolama Marriho (1980, Rím) pramení v záujme o vzťah medzi starými a nastupujúcimi ekonomickými systémami východnych krajín (či už ide o krajiny bývalého socialistického bloku alebo ázijské štáty) v novom globalizovanom scenári. Skúma kultúrne a sociálne disharmónie, strety medzi “Východom” a “Západom”. Fenomény ako nekomunikovateľnosť, nedorozumenie, pokrytectvo, izolácia považuje za východiska, ktoré následne reflektuje vo svojej tvorbe. Na výstave v SPACE pojednáva tieto problematické okruhy a aplikuje ich na súčasnú kultúrno-spoločenskú situáciu. Girolamo Marri vystaví niekoľko videí (z ktorých jedno vzniko v lete 2011 v Bratislave,) inštalácie, fotografie a performance. Predstaví aj sériu malieb (akryl a ceruzka v kombinácii s písaným textom), ktoré ironicky, podobne ako videá, komentujú komunikačný kód vizuálneho umenia.

Japonská maliarka Miho Sato žijúca v Londýne predstaví najnovšie maľby, ktoré sú vyjadrením skúseností umelca žijúceho v úplne odlišnom kultúrnom prostredí, do ktoreho komunikačného kódu nikdy celkom neprenikne. Miho Sato (1967, Tokyo) zastáva v rámci súčasnej britskej maľby špecifickú pozíciu. Hoci svoje štúdiá uskutočnila v Londýne, jej japonský pôvod je dôležitým inšpiračným zdrojom pre jej tvorbu, v ktorej spája tvrdosť a vypočítavosť západného sveta s východnou spiritualitou a pokojom. Sato pracuje výlučne v médiu maľby, čerpajúc námety z jej bezprostredného okolia – každodenné banálne situácie, rutinné úkony, detské hry – to všetko sa objavuje na jej čistých, jednoduchých, detailov a bližších charakteristík zbavených obrazových kompozícií. Sato diváka konfrontuje s výjavmi zasadenými v neurčitých, ťažko definovaných prostrediach obývaných snovými postavami bez tvárí, ktoré vykonávajú repetitívne jednoduché činnosti. Ponúkajú iný svet, pomalý, pokojný, meditatívny, ktorý je protikladom k uponáhľanému životu dneška. Obrazy Miho Sato majú zároveň hlboký ľudský rozmer, plný existenciálneho nepokoja a otázok o podstate a zmysle života v 21. Storočí – v dobe informačného boomu, genetických manipulácií, sociálnych sietí, straty vlastného súkromia, s všade prítomnými CCTV kamerami.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)