Reportáže

Výstava letošních finalistů CJCH Filipa Cenka, Dominika Langa, Pavla Sterce, Marka Thera a Jiřího Thýna se opět uskuteční v Centru současného umění DOX. V rámci společné výstavy se prezentují konceptuálním uměním, pohyblivým obrazem a dvě instalace využijí fotografii. Dominik Lang se prezentuje prostorovou konstrukcí, která divákovi umožňuje nahlédnout do zázemí umělecké tvorby. Jiří Thýn se zaměřuje na abstraktní rovinu fotografie a ve své instalaci reflektuje a zkoumá fotografii jako médium. Filip Cenek se představuje vícekanálovými diaprojekcemi, které zprostředkovávají druhy vyprávění, v nichž sled událostí není určován jen chronologickým pořadím, ale je tvořen pomocí jiných klíčů, jež nabourávají naše konvence chápání času a našeho místa v něm. Pavel Sterec si pro svou instalaci zapůjčil z Národního muzea stalagmit a meteorit, k nimž se vztahují dva happeningy – tzv. živá knihovna s vědci v Koněpruských jeskyních a speed dating, neboli rychlé rande naslepo v prostorách jedné pražské hvězdárny. Mark Ther se dlouhodobě věnuje videoartu, především tématům lidské identity, pro výstavu připravil video, jehož jádrem je příběh o ztracených dětech, který se odehrál před osmdesáti lety. Architektem výstavy je Zbyněk Baladrán, jenž byl sám několikrát mezi finalisty CJCH.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)