Videoart/Audiovisual

Hudbou vytvořená atmosféra udržuje diváka v napětí, že by se něco mělo stát.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)