Výstavy

Pro Jana Sýkoru je základem kresebný projev, který často přelévá do grafických technik. Skutečnost transformuje do fantaskních scenérií, odkrývá nekonečné vrstvy prostoru, vtěluje se do vizí architekta nebo inženýra; k tomu volí prosté vyjadřovací prostředky (tužku, tuš, xerox nebo propisku) a jimi pak zaznamenává „stavitelův“  záměr na pomezí scifi a snu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)