Videoart/Audiovisual

Společné autorské dílo obyvatel severočeských Ohrazenic (první část sociokulturní diplomové práce absolventa AVU).

Komentáře vypnuty.