Výstavy

Vystřižení, nalepení, dokreslení ilustruje pracovní postup i obecný princip zacházení s okolním prostředím. Forma a tvar objektu jsou zkoumány a vzápětí rozloženy nebo lehce pozměněny, vykrojeny, dolepeny. Existující předměty nebo jejich útržky jsou pak buď rekonstruovány, nebo recyklovány. Zásahy jsou demonstrovány na objektech nejrůznějšího užití a materiálu (ve větší míře jsou použity materiály, které jsou charakteristické svou nestálostí), stejně tak jsou pro ně použity různé nástroje a pomůcky podle tvrdosti, lámavosti, křehkosti, mazlavosti atd.

S prostorem i objektem zacházím formou koláže. Jednotlivé prvky jsou brány z jejich přirozeného kontextu a skládány dohromady nebo jsou ponechány v negativním výřezu. Dal by se tak vyjmenovat seznam zásahů provedených v prostoru (vzniklých děr, chybějících částí, nahodilých útržků nebo přesně vyměřených, vystřižených dílů, zbylých odstřižků a odřezků, které byly nejdříve z nějakého celku vyloučeny, aby posléze vytvořily ze zbytků nový objekt). Kresby jsou vytvořeny brutálním rozstříháním starých kreseb na jednotlivé díly a jejich následným poskládáním a poslepováním dohromady, takže se různé motivy a příběhy, stejně tak jako styly, techniky a časové úseky mísí a vzájemně překrývají.

Výsledný efekt působí dojmem rozkladu, nesoudržnosti, fragmentarizace prostoru i objektu – palubky se vydouvají od stěny nebo se rozbíhají a unikají z řádu a symetrie na stěně, hrouda uhnětená z hlíny obaluje tyč trčící ze zdi tak, aby svou beztvarostí (nebo amorfní, slepencovitou formou, složenou ze všech možných tvarů zároveň) zakryla geometrický tvar držáku, působením vzduchu pak hlína postupně vysychá a rozpadá se na podlaze (každým odlomením vzniká zase nový tvar).

Materiál i funkce jsou znehodnoceny nebo zpochybněny, motivy smíchány a slepeny dohromady. Instalace je sbírkou tvarů, které pozbyly své čisté, základní formy a představují se zde v podobě hybridů, asociujících důvěrně známá prostředí nebo věci, které známe ze svého nejbližšího okolí a prostřednictvím útržkovitých vzpomínek.
Eva Koťátková

Komentáře vypnuty.