Výstavy

Umelecká dvojica Majolenka (Lenka Klimešová a Maja Štefančíková) (*2009) narába s nájdeným materiálom, site-specic, s gendrovou konštrukciou tela a feministickým diskurzom. Videoinštalácia Error Stage v 5 vrstvách pozostáva zo štvorkanálového videa – navzájom prepojených videí, ktoré obkolesujú návštevníka expozície a priamo s ním komunikujú, navodzujú pocit divadelnej scény, na ktorej sa návštevník ocitol v krížovej komunikácii. Hlavnými protagonistkami sú samotné autorky, ktoré formou dialógu komentujú proces tvorby, kreujú dielo, pre ktoré je príznačná procesuálnosť, zároveň im však kontrujú hlasy nadvedomia, zneisťujú ich status, sebavedomie, zmysel ich kreatívnej činnosti. Vzájomnú konfrontáciu ega a superega, autorky odlišujú dvomi typmi záberov (detail a celok), volia formu premenlivej identity: maškarády a cross-dressingu. Superegá reprezentujú sebakritiku, autocenzúru, ale tiež parodujú inštitúciu kurátorstva. Autorky si zvolili divadelné prostredie ako metaforu výtvarnej scény – autorského konštituovania, obsadzovania rolí (diváka, režiséra/autora, kritika/kurátora) a princíp divadelnej hry s aristotelovskou štruktúrou tragédie. Pohrávajú sa s fázami umeleckého procesu – od tvorivej krízy, k nápadu, konceptu, realizácii, cez recepciu hotového umeleckého diela až po jeho kritickú refexiu. S dávkou irónie si priamo z praxe prepožiciavajú terminológiu hodnotenia umeleckého diela, pri ktorom často zaváži aspekt ambivalentnosti a viacvrstvovosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)