Výstavy

Mr. BRA (*2000, Bratislava) je slovenský umelec s hybridnou identitou, programovo sa zaoberajúci výskumom fungovania súčasného umenia a trhu s umením, kultúrnymi inštitúciami, identitou umelca, či vzťahom umelca a spoločnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)