Reportáže

Výchozím bodem výstavy rumunského umělce Cipriana Muresana a českého post-strukturalistického autora Tomáše Svobody je téma apropriace a s ním spojený proces proměny již existujících děl v čase, a následné koncepční posuny jež nechávají vzniknout novému, svébytnému dílu. Podstatou výstavy tak nejsou díla samotná, ale především zdánlivě neviditelné území jehož prostor je definován procesem, který vedl k výběru a re-artikulaci představených děl.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)