Výstavy

Fragmentarium je multidisciplinární experiment zaměřený na site-specific performance a video art.

Sdružuje skupinu umělců vycházejících z různých prostředí: výtvarné umění, tanec, performance… Závěrečné vystoupení performativního tělesa proběhlo v paláci Ştirbei, kde vznikly drobné intervence, které reagovali na samotnou historickou stavbu. Současně byly v rámci akce promítány art video/záznamy půlroční kolektivní spolupráce. Jedná se většinou o performance v méně tradičních místech jako je les, pobřeží, pohoří nebo i lidmy vytvořené ruiny.

Událost a také reportáž zakončuje performance od Paula Duncy, který ji interpretuje: „Remember when you were born? Things will never be the same. Never. But you might still remember that light. It was white and bright. If the night is tight, you could try and you might develope it right. Pray, worship mothers and fight for the white light. Always. Always.“

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)