1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 9
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. CH
  15. I
  16. J
  17. K
  18. L
  19. M
  20. N
  21. O
  22. P
  23. Q
  24. R
  25. S
  26. T
  27. U
  28. V
  29. W
  30. X
  31. Y
  32. Z

Artyčok TV, internetová platforma pro současné umění, zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Artyčok TV je od roku 2005 součástí Akademie výtvarných umění v Praze a přesto, že zpočátku sledoval především lokální kontext, záhy rozšířil pole své působnosti daleko za hranice Evropy. Jeho databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilů či přednášek teoretiků i umělců se stala unikátním zdrojem informací jak pro samotné umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění. Tím, že na tvorbě obsahu participují zejména umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok TV také významný artikulační nástroj umělecké komunity.

Mediální umění

Kromě původních reportážních příspěvků na Artyčoku našly své místo i další formáty. Videoart/Audiovisual, rubrika zaměřená především na soudobé formy česko-slovenského videoartu a umění pohyblivého obrazu, se později stala součástí širší kategorie Mediální umění, která různými způsoby dokumentuje a zpřístupňuje samotná starší i současná umělecká díla ve spolupráci s archivy, kurátory i umělci.
Vedle nekurátorovaných příspěvků v rubrice Videoart/Audiovisual v Mediálním umění pravidelně publikuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU). Tyto příspěvky zveřejňované v rubrice Okno do videoarchivu VVP AVU představují starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.
Další kurátorovanou rubrikou jsou On-line výstavy, v nichž se do vzájemných souvislostí dostávají díla různých umělců zaměřená především na technický a pohyblivý obraz.

Speciální programy

Jádrem heterogenní a neustále se rozrůstající kategorie Speciální programy jsou analyticky a kriticky zaměřené formáty, obsahuje však i jiné typy svébytné umělecké reflexe. K nim patří například Alpy im vranním sluníčky úzce spjaté s historickým vývojem Artyčok TV. Nověji sem přibyly rubriky Kritický seriál a Dějiny kurátorství současného umění. Kritický seriál má prostřednictvím audiovizuálního záznamu, který je k dispozici jako autorizovaný sestřih doplněný databází původních rozhovorů a jiné dokumentace, archivovat symptomatické momenty související s výtvarnou scénou a jejím institucionálním a společensko-politickým zázemím a poskytovat materiál k dalšímu studiu.