Order of Sonic Chaos: MSHR

umělci Birch Cooper, Brenna Murphy, MSHR
kurátor Jonáš Gruska
místo Brno
ůčinkující Jonáš Gruska, Brenna Murphy, Birch Cooper
kamera Veronika Švecová, Aňa Babjárová
zvuk Veronika Švecová, Jozef Fertaľ
střih Veronika Švecová
interview Veronika Švecová
překlad Zuzana Rousová
organizátor Terén
kategorie Reportáže
publikováno 11. 10. 2022
délka 0:07:07
jazyk Česky / English
embed link icon

Order of Sonic Chaos je jednorázovým projektem Terénu v kurátorské koncepci zvukového umělce Jonáše Grusky, kterým se zpřístupňují katakomby Centra experimentálního divadla pod Zelným trhem v Brně.

Průběžný měsíční program se skládá ze tří částí, které autorsky připravují lokální i zahraniční umělecké osobnosti a kolektivy. Každá z nich nabídne dočasnou audiovizuální instalaci přístupnou v denních otevíracích hodinách, hudební performance, setkání s autory a autorkami a komentované prohlídky. · Interdisciplinární profil programu propojuje hudbu, zvukové a výtvarné umění a performance. Přizvaní umělci a umělkyně vytváří nová díla přímo pro unikátní prostory katakomb, které se dočasně stanou laboratorním uměleckým prostorem.

Realizační tým se v podzemních prostorách setkává k výzkumu psychoakustických vlastností zvuku a fyzikálních limitů a rezonančních vlastností lidského těla, využití zvuku při rituálních obřadech a náboženských ceremoniálech a možných propojení okultismu, hudby a zvuku coby nástrojů komunikace, meditace a duchovní práce.

V reportáži prezentujeme práci umělecké dvojice MSHR, kterou tvoří Birch Cooper (US) a Brenna Murphy (US). Jejich více než desetiletá společná umělecká praxe zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Pro katakomby Centra experimentálního divadla vytvořili nové unikátní dílo, interaktivní světelně-zvukové prostředí.