Exhibitions

Katarina Ševič belongs to the most distinct figures in Hungarian art scene. She comes from a Serbian town Novi Sad. Her work moves on the border of two cultures. Díla Katariny Šević vypadají, jako by byla vytvářená s neuvěřitelnou lehkostí a samozřejmostí. Zároveň cítíme, z jak naléhavých pohnutek vychází a jak závažných témat se dotýkají.

Here you can express yourself. (*required)