Profiles

Our studio is a space of conceptual exploration in which we study how to give names to things and phenomena, how to give them shape or take it away. We discuss things together and thus influence each other. In this way, we test and strengthen our own individual approaches. We understand the term “concept” as analogical to the term “will”. (Tomáš Vaněk)

2x comments “Studio of intermedia production III”

  1. Ján Valík says on09. Jan. 2012:

    Prva veta Tomáše..!! až na to, že za dvadsať rokov od 1989/90 do 2010 sa názov ateliéru menil bol tlak na to aby školy sa volali výstižne, typ: Malba, Kresba atď. …je to na dlhšie, ale v skratke na začiatku r. 90 mali ateliéry volnost v názve a potrebu byť presnejší, a TENTO ateliér znel: Škola kresby s konceptuálním zaměřením (resp. Ateliér kresby s koncept. zaměřením)…postupne systém to zjednodušoval, skracoval…nežiadúce bolo slovo KRESBA, keďže “kreslí” sa na grafike, malbe, kresbe, restaurátori tiež kreslia, a “to nejde” aby aj koncept mal v úvahe kresbu… Takže sa to redukovalo na Školu/Ateliér konceptuálních tendencí…, konceptuální tvrba je iba byrokratické zjednodušenie aby bola intermediální, monumentální a konceptuální…čo? “tvorba”…howgh

  2. Ján Valík says on09. Jan. 2012:

    Intermédiá 1, 2 a 3 sú ďalším krokom vlastne už len pod jedno slovo zhrnúť “tvorbu” a tento proces je v podstate celospoločenské rozmnělnování o čo vlastne ide… Ide o to že nikto nevie vlastne nazvať vlastné pole aktivít, a vágné Intermédiá sú vlastne nevýstižné to na čom sa všetci “zhodneme”…sovo “vlastne” je zámerne časté, keďže už to je najnejasnejšie o čo ide, ale stále cítíme, že niečo VLASTNE máme a tvoríme…(??)