Reports

One of the most important parts of the REMAKE project is the final international exhibition of new media art REMAKEs at the House of Arts in Brno, Czech republic. Parts of the exhibition will travel to other places (Bratislava, Cluj). REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments is an international art project taking place between June 2010 and May 2012. Its aim is to foster creation and presentation of contemporary works inspired by the history of media arts. The project’s final part is an international touring exhibition which will be shown at Dům pánů z Kunštátu (The Brno House of Arts) from 7 March until 15 April 2012. More than a static exhibition and a traditional approach, it will be rather a dynamic social happening featuring a series of artistic events presenting new, as well as selected pioneering media art pieces. Završením projektu je mezinárodní putovní výstava, která bude k vidění v Domě pánů z Kunštátu od 7. 3. do 15. 4. 2012. Spíše než o statickou výstavu v tradičním smyslu slova půjde o dynamickou sociální akci, která přinese sérii uměleckých událostí prezentujících jak nová, tak i vybraná průkopnická díla mediálního umění.

Here you can express yourself. (*required)