Exhibitions

The first exhibition project in a new gallery presents artists Eva Mráziková and Luděk Prošek. kteří dlouhou dobu působili v Galerii Emila Filly a kteří po svém odchodu iniciovali vznik Galerie NF. Projekt nese název Kurátor je past (zde se můžeme odkazovat také k anglickému past ve významu minulost) a je propagován recyklovanými angažovanými plakáty uměleckého seskupení DUO (Eva a Martin Mrázikovi), v nichž je umocněn kurátorský koncept. Název projektu i výrazné, úderné upoutávky propagují spíše akt otevření nového galerijního prostoru než výstavu samotnou. Eva Mráziková prezentuje cyklus drobných kreseb, Luděk Prošek vystavuje velkoformátové fotografie, doplněné ready-made objekty.

Here you can express yourself. (*required)