Exhibitions

Work of French artist living in Prague is always based on drawing. This has been confirmed as well by her installation created for the gallery A.M. 180.
Emilie Segnarbieux ve svých kresbách s jemnou, precizní, někdy až lakonickou kresebnou linií dává nekonečný prostor tomu, kdo se dívá. Ve svých konceptuálních pracích umožňuje divákovi dotváření svých prvotních myšlenek. Nevyslovené a nezobrazené, to je to, co člověka láká. Zároveň je autorkou pobídnut a uveden do určitého prostoru, a tím je mu umožněno dostat se do jiného vnímání skutečnosti. Hledání smyslu bytí v daných souvislostech, které v tomto okamžiku vznikají a vznikají tím, že o nich člověk přemýšlí.
Pracuje sama s kontrastem a prostorem, který se v určitém okamžiku zastaví a nechává nekonečný prostor fantazii bez jakýchkoli limitů. Nabízí dotváření, otazníky přitahují. To, co je zakryto, je přitažlivé, nenechává člověka klidným. Obraz se zapisuje do podvědomí. Dochází k úzkému vztahu mezi tím, co odhaluje, a tím, co se snaží ukrýt. Něco, někdo, někde, s někým, v něčem, co je v něčem – v něčem hodně konkrétním…

Anežka Hošková

Here you can express yourself. (*required)