Exhibitions

Family happiness shows problematic aspects of taking away children from poor families and their placing into institutional care.

Prezentovaná díla kriticky reflektují problém odebírání dětí a poukazují na neblahý vliv zásahů úřední moci do rodinných vztahů. V širších souvislostech pak díla problematizují téma (ne)kompletní rodiny v politických, sociálních a kulturních souvislostech.

Here you can express yourself. (*required)