Exhibitions

Youth Gallery has prepared Katarína Poliačiková´s solo exhibition where she has presented her final work and a new series of photos.Diplomová práca má názov “Môj otec: jediná fotka, jeden vzor, ideálna pamäť” a pozostáva z troch rozmerných plátien. Svojho otca autorka nikdy nevidela, pozná ho iba z fotografie, ktorá bola uverejnená v časopise Záhradkár. Z tejto fotografie premaľovala otca na plátna ako opakujúci sa motív. Takto sa otec, ktorý často býva pre svoje deti vzorom, stal niekoľkonásobne multiplikovaným výtvarným vzorom. K svojmu otcovi sa autorka dokreslila v rôznych štádiách svojho života. Krehko a trochu sentimentálne, no vonkoncom nie pateticky, si vytvára naňho svoje vlastné ideálne (a zidealizované) spomienky, ktoré vlastne nikdy nemala.
Cyklus ôsmich fotografií “I go through all this before you wake up” (citát z piesne Hyperballad od Björk) je rozmiestnený v priestoroch schodiska Galérie mladých. Ako návštevník stúpa zdola nahor, sleduje postupné skracovanie autorkiných vlasov. Názov diela, ako aj názov výstavy, má viacero významov a divákovi nie je ponúknuté jednoznačné riešenie. Názov výstavy „The Final Cut“ môže odkazovať napríklad na kinematografiu a finálny zostrih filmu, no tak isto môže znamenať „posledný strih“ v zmysle účesu. Pretože ak žena zásadne zmení účes, znamená to aj zásadnú zmenu v jej živote. A často za tým treba hľadať muža…

Here you can express yourself. (*required)