Reports

During the festival “4 + 4 Days in Motion”, in halls 23 and 30, there has arisen something that could be called strange. V umělecké komunitě jsou vzájemně malované obrazy jakýmsi doplňkem společného pobytu v ateliérech, nástavbou osobního vztahu mezi autory. Až na výjimky jde o paskvily nevalné úrovně, mají však nezastupitelnou privátní hodnotu pro zúčastněné. Jen zřídkakdy však překročí svůj úděl a začnou být považovány za hodnotné médium. Nejčastěji končí přemalovány, nebo zničeny jako zbytečné vzájemné hrátky postrádající koherentní identitu a serióznost. Projekt BGHPS chce naopak od tohoto momentu začít a vypustit serióznost, rozpustit identitu a egocentrismus autorů v jeden synergický a pomatený nástěnný vzkaz.

Here you can express yourself. (*required)