Exhibitions

The art group OBR. was established in November 2006. It’s group formed on friendship of students from two Academies of fine arts in Prague. Její členové neusilují o jednotný výtvarný projev, zásadní je pro ně médium obrazu. Karel Štědrý a Martin Krajc se věnují tématům hiphopové kultury a snaží se je zapojovat do širší souvislosti s klasickou malbou. David Hanvald používá při práci racionalistických přístupů a pravidel, které mu připomínají zákony fungující ve společnosti. Josef Achrer se vrací ke kořenům společnosti samotné a podstatou jeho práce je vztah ke zbytkům přírody, ve které se pohybujeme. Ondřej Maleček přírodu používá jako rámec, do kterého zasazuje témata mortality, české národní historie a romantismu.

Here you can express yourself. (*required)