Exhibitions

The theme of this exhibition is idea of beauty by the means of paintings where dominates youth, elegance and happiness. Young, riant people offer a vision that unlike goods and services is not possible to buy.Ocitáme se před krásnými lidmi obývajícími neskutečný, povrchní a nedosažitelný svět, který byl stvořen k tomu, aby nás svedl. V tradičním pojetí se krása rozprostírá především v přírodě (krajině) a v lidském těle, zvláště ženském. Proto hlavní představitel jedné z Kierkegaardových knih nazývá sám sebe estétem oddaným studiu žen. Krása, ovládaná podle Aristotela řádem, symetrií a dokonalostí, byla tradičně poměřována s vnějším a absolutním ideálem. Tento ideál spočíval v říši idejí, odkud působil jako nepopsatelný a nedosažitelný model, s nímž bylo možno porovnávat stupeň krásy skutečného. Roli, kterou dříve hrály ideje, hrají nyní média. Z privilegované platformy reklamních plakátů, stránek časopisů a přehlídkových mol definuje móda a publicita to, co je krásné – a následně i to, co krásné není. Tyto obrazy se před námi objevují jako zrcadlo jisté reality, zrcadlo, které zdánlivě bez zkreslení zobrazuje expresivní bohatství jistých fyzických rysů – hloubky pohledu, stupně elegance daných proporcí atd. Avšak naše oči nás nemohou zbavit pocitu, že obrazy před námi vždy něco skrývají. Přesněji řečeno obraz je určován negativem, takže to, co je skryté, je ve skutečnosti právě to, co spojuje obraz se skutečnem.

Here you can express yourself. (*required)