Exhibitions

Comics vs. contemporary fine arts. One of the most recognizable feature of a comic are clouds with texts, in other words bubbles. This exhibition present work where text leaves its bubbles and changes into an artwork. Konkrétní příběh se vytrácí a nahrazuje ho pocit, že vyprávění buď už skončilo, anebo ještě nezačalo. To, co zůstává, je estetika a vyprávěcí postupy (několik obrazových políček), které ke komiksu odkazují. Z takových obláčků pršet nebude.

Here you can express yourself. (*required)