Profiles

Creative, playful and often hilarious Su Sam’s video works refer to pop culture drawing a comparison to music videos.   Exploration into homoerotic nature of Eastern popular culture it discusses romantic longings and criticises  the establishment.

Kreativní, hravý a veselý Su Sam často odkazuje ve své video práci na pop kulturu, kterou srovnává s hudebními klipy. Prozkoumává homoerotický charakter východní populární kultury pojednává v romantické touze a kritice zavedení.

Here you can express yourself. (*required)