Reportáže

V Altánu Klamovka přestavil Jan Pfeiffer akci založenou na choreografii, která zapojuje okolí galerie, tedy parku Klamovka. Choreografie graduje mezi nečinností a nečekanými shluky železa. Tematicky odkazovuje na bitevní klid a vřavu, nalezneme zde ale také prvky agrese a v neposlední řadě i klidu a krásy. Celé akci dominují dočasné znaky, které vytvářejí vizuální obrazce. Galerie se tak proměnila na zbrojnici a samotný umělecký počin nese prvky akčního umění. Akce je tedy neopakovatelná a galerie se stane na dobu výstavy prostorem, kde bude možné spatřit pozůstatky performance.

Sýkorová Lenka

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)