CJCH 555 Václav Magid: Kontradikce vrací úder. Transcendentální fraška ve 12 dějstvích.

umělci Václav Magid
instituce _Neurčené místo
tagy ocenění
ůčinkující Václav Magid
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Jan Vidlička
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Reportáže
publikováno 15. 10. 2013
jazyk Česky / English
embed link icon

Finalista, který ve svém díle analyticky zkoumá vztah umění, filozofie, estetiky a sociální sféry, svou prezentaci pojme jako přednášku, v níž představí a vysvětlí základní metody své práce, v níž kombinuje video, hudbu a kresbu. 

Finalista Václav Magid ve své přednášce nazvané „Kontradikce vrací úder. Transcendentální fraška ve 12 dějstvích“ objasní vznik svých děl, v nichž pracuje s videem, hudbou a kresbou, ale také například zhudebňuje politické slogany podle skutečných pravidel hudební kompozice i harmonie a následně je přenáší na papír. Právě takovou instalací se Magid aktuálně prezentuje na výstavě letošních finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého Finále 2013 ve Veletržním paláci v Praze. Přednášku v Plzni proto pojme v širším kontextu a dotkne se témat, jako jsou základy dodekafonické skladby s přihlédnutím k aktuální společenské situaci, význam teorie barev pro výtvarnou tvorbu ve vztahu k institucionální kritice či třeba otázka místa umění ve vztahu k teorii a praxi.

související s
CJCH 555 Václav Magid: Kontradikce vrací úder. Transcendentální fraška ve 12 dějstvích.