Global Locals

Výstava GLOBAL LOCALS představuje umělce pocházející z různých zemí světa, různých kontinentů, umělce mluvící různými jazyky, umělce různého věku, různých médií i zájmů. Všichni však mají společné to, že se jejich domovem, u některých jen na čas, u jiných navždy, stala Praha. Země, ze kterých jednotliví autoři do Čech (většinou před mnoha lety) přijeli, zahrnují USA, Velkou Británii, Rusko, Ukrajinu, Francii, Švýcarsko, Itálii, Uruguay, Lotyšsko, Chorvatsko, Srbsko, Norsko, Izrael, Írán, Mauricius. Výstava představuje široké spektrum médií i přístupů s jistým důrazem na témata související s reflexí vlastní sociální situace umělce, obecně se změnou místa, s otázkami identity, vztahem subjekt vs. společnost, s pohledem na Čechy “zvenčí” nebo kritikou xenofobie. Jiným významným tématem vystavených uměleckých děl je jazyk, sémantika, vztah znakového systému a reality a s tím spojený fenomén „překladu“. Kromě výsostně výtvarných projevů je na výstavě prezentováno okrajově také současné divadlo (Irina Andreeva z Teatr Novogo Fronta), dokumentární fotografie (Robert Carrithers) a také poezie (íránský básník Alirézá Kermani přednesl na vernisáži v Perštině několik svých básní). Osudy a osobní zkušenosti jednotlivých vystavujících umělců se liší stejně, jako se liší jejich umělecká tvorba. Někdo přišel do Prahy v devadesátých letech 20. století s romantickou představou o úžasném historickém městě plném krásných žen a nevázané svobody, jiný byl nucen opustit svou rodnou zemi z politických důvodů – kvůli pronásledování režimem, další utekl před bratrovražednou válkou. Ruský umělec Avděj Ter-Oganian žije v Praze již bezmála 13 let, protože mu ve vlasti hrozí uvěznění pro hanobení náboženství (během jedné z jeho performancí destruoval pravoslavné ikony). Je to právě UMĚNÍ, které se dokáže přenést přes krvavé (i nekrvavé) konflikty a spojovat lidi různých kultur, různých zájmů, lidi různých emočních typů, různých politických názorů. Výstavou Global Locals oslavujeme umění jako univerzální jazyk. Expozici připravil ve spolupráci s uměleci kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík.