Jak žádat Státní fond kinematografie o podporu na výrobu experimentálního filmu?

instituce etc. galerie
tagy soutěž umělecké instituce film financování umění
ůčinkující Czesany Dvořáková Tereza, Markéta Jonášová, Monika Bartošová
kamera Jiří Žák
zvuk Jiří Žák
střih Jiří Žák
kategorie Přednášky
publikováno 2. 7. 2021
délka 01:41:59
jazyk Česky / English
embed

Etc. galerie ve spolupráci se Státním fondem kinematografie uspořádali seminář pro autory a autorky, kteří by rádi podali žádost o finanční podporu na výrobu experimentálního filmu. Státní fond kinematografie podporuje výrobu samostatného kinematografického díla, jehož autor či autorka experimentuje s výrazovými prostředky, novými technologiemi či filmovým médiem. Výzva k podání žádostí o podporu v tomto dotačním okruhu je Státním fondem kinematografie vyhlašována jednou ročně a v předchozích letech byl mezi tvůrce rozdělen rozpočet ve výši 2 milionů Kč. Během semináře přiblíží zástupkyně Fondu Tereza Czesany Dvořáková a Monika Bartošová očekávání, která má Fond od projektů podpořených v okruhu experimentálního filmu, a představí jakým způsobem správně vyplnit formuláře žádosti o podporu.

související s
Jak žádat Státní fond kinematografie o podporu na výrobu experimentálního filmu?

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018

Diplomanti AVU 1969–1989

Karina Kottová

Svět umění a umělecký provoz: Státní galerie, jejich sbírky a provoz

Galerie INI