Je to červené a nehýbe sa to

umělci Ádám Kokesch, Samuel Henne, Alice Nikitinová, Rike Springer Nina
kurátor Gabriela Kisová
instituce KROKUS Gallery
ůčinkující Ádám Kokesch, Samuel Henne, Alice Nikitinová, Rike Springer Nina
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Táňa Záhoráková
publikováno 28. 12. 2012
jazyk Česky / English
embed

Vzťah k realite sa vo výtvarnom umení mení pod vplyvom nových technológií a výrobných postupov. Umeleckou odpoveďou na najnovšie výdobytky high-tech kultúry môže byť hľadanie jednoduchosti a redukcia na elementárny základ, znovuobjavenie zabudnutého, práca s históriou, či kombinovanie tradičných techník s novými postupmi a materiálmi. Prezentované autorky a autori sa v najlepšom zmysle slova hlásia k predstave umenia ako kreatívnej hry, ktorej silnou stránkou je, že prostredníctvom iných vizuálnych foriem nazerania na realitu otvára iné spôsoby poznávania sveta a uvažovania o ňom.