Konference Fascinace 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava (MFDF) uspořádalo konferenční setkání distributorů, galeristů a zástupců festivalů experimentálních filmů. Loni se na konferenci Fascinace 2015 potkali, diskutovali a s českou experimentální scénou seznámili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů a dokumentů z celého světa, a mluvili o kurátorském i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace a šíření této části kinematografie. V tomto roce se diskuse zaměřila na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům i prezentaci pohyblivých obrazů v galeriích. Konference se uskutečnila v rámci 20. ročníku MFDF Jihlava (25. až 30. října 2016) a hlavními tématy byly možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku. Prezentace experimentálních filmů a videoartu v galeriích tvoří pro některé distributory až polovinu příjmů. Přesto z diskusí distributorů vyplynulo, že způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích nemá zatím žádná vžitá pravidla. Zatímco komunikace s festivaly je většinou nastavena pro všechny podobně a dlouhodobě, s galeriemi se pravidla hledají spíše ad hoc. Zástupcům distributorů, festivalů a galerií byly rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program východoevropských experimentálních filmů, který nabídne historický průhled. MFDF Jihlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a vedle toho se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoci mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských a českých děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Kurátorkou Konference Fascinace je Andrea Slováková.

– dokumentaristka, kurátorka, pedagožka, nakladatelka. Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde absolvovala postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambridge Business School. V letech 2003 až 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. V letech 2012 – 2015 působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.¨Publikuje texty o filmu v různých periodicích (například Cinepur, Kino Ikon, Film a doba, A2), byla šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentu DO a editorsky vedla Dok.revue (příloha týdeníku Respekt). Od r. 2008 pravidelně přednáší dějiny a metody dokumentárního a experimentálního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, příležitostně také na Karlově univerzitě a Univerzitě Palackého. Je expertkou českého Státního fondu kinematografie a slovenského Audiovizuálneho fondu. Založila nakladatelství non-fikční literatury Nová beseda. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanizmech a experimentální film o českém průmyslu.

Prezentace

5 minutové prezentace distributorů, festivalů a galerií

> Image Forum (distribuce, vzdělávání i festival) / Koyo Yamashita, Artistic Director / Japonsko / www.imageforum.co.jp 

> LightCone (distribuční společnost) / Emmanuel Lefrant, Director / Francie / www.lightcone.org 

> L U X (distribuční společnost) / Matt Carter, Distribution Manager / Velká Británie / www.lux.org.uk 

> Sixpack film (distribuční společnost) / Brigitta Burger-Utzer, Managing Director / Rakousko / www.sixpackfilm.com 

> Atopia (výzkumný projekt) / Michel Pavlou, Director / Norsko / www.atopia.no 

> CFMDC (distribuční společnost) / Lauren Howes, Executive Director/ Kanada / www.cfmdc.org 

> National Gallery of Iceland Reykjavík (galerie) / Halldór Björn Runólfsson, Director / Island / www.listasafn.is 

> Stiftelsen 3,14 (nadace) /Malin Barth, Director / Norsko / http://www.stiftelsen314.com  

> Bergen IFF (festival) / Ingebjørg Aarhus Braseth, Project Manager / Norsko / www.biff.no 

> Nothern Wave IFF (festival) / Dögg Mísesdóttir, Founder, Director / Iceland / www.northernwavefestival.com 

Účinkující: Malin Barth, Björn Runólfsson Halldór, Braseth Ingebjørg Aarhus, Brigitta Burger-Utzer, Matt Carter, Lauren Howes, Emmanuel Lefrant, Dögg Mísesdóttir, Michel Pavlou, Koyo Yamashita

Kamera: Katarína Karafová, Martin Vronský

Zvuk: Katarína Karafová, Martin Vronský

Editace: Katarína Karafová, Martin Vronský

Diskusní panel I

Kurátorský aspekt: jak se distributoři rozhodují, která díla přihlašují na festivaly a která nabízejí galeriím, jak tyto úvahy souvisí s tím, jak budují své kolekce, a jak probíhá proces přihlašování a posuzování nových děl či autorů, co hledají festivaly a co hledají galerie.

Řečníci: Koyo Yamashita, Director (Image Forum, Japonsko); Emmanuel Lefrant, Director (LightCone, Francie); Michel Pavlou (Atopia, Norsko)

Kamera: Katarína Karafová, Martin Vronský

Zvuk: Katarína Karafová, Martin Vronský

Editace: Katarína Karafová, Martin Vronský

Diskusní panel II

Organizační aspekt: jak vhodně díla nabízet festivalům a jak galeriím, v jaké podobě se k nim kurátoři mohou/potřebují dostat, jak kurátoři po dílech pátrají; sdílení zkušeností a příklady dobré praxe hledání a nabízení experimentálních filmů a videí.

Řečníci: Brigitta Burger-Utzer, Managing Director (Sixpack film); Ingebjørg Aarhus Braseth, Project Manager (Bergen IFF, Norsko); Lauren Howes, Director (CFMDC, Kanada); Malin Barth, Director (Stiftelsen 3,14, Norsko)

Kamera: Katarína Karafová, Martin Vronský

Zvuk: Katarína Karafová, Martin Vronský

Editace: Katarína Karafová, Martin Vronský

Diskusní panel III

Ekonomický a právní aspekt: porovnání praxe oblasti filmu (festivalů) a výtvarného umění (galerií) – prezentační možnosti, licence, poplatky.

Řečníci: Dögg Mósesdóttir, Founder, Director (Northern Wave IFF, Island); Matt Carter, Distribution Manager (L U X, UK); Halldór Björn Runólfsson, Director, (National Gallery of Iceland Reykjavík, Island); George Clark, Film curator (Tate Modern, UK)

Kamera: Katarína Karafová, Martin Vronský

Zvuk: Katarína Karafová, Martin Vronský

Editace: Katarína Karafová, Martin Vronský

film videoart festival financování umění kurátorství umělecké instituce