Kružnice splývání

umělci Barbora Kleinhamplová
kurátor Jiří Ptáček
instituce fotograf gallery
ůčinkující Jiří Ptáček
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
interview Giulio Zannol
překlad Adéla Dörnerová
publikováno 22. 11. 2013
jazyk Česky / English
embed

„Jazyk, kterým mluvíme, naše názory, schopnost rozsvítit světlo a spláchnout záchod, dokonce i způsob, jak dáváme najevo vzdor a vzpouru proti společenským konvencím, to všechno jsme se naučili od druhých lidí.“ Jsme tedy jejich dlužníky? A dluží ostatní nám? Barbora Kleinhamplová se zaměřuje na „dluh“ jako pocit konstituující vztahy mezi jedincem a společností a stopuje jeho iracionální pozadí až k příkladové studii násilného vymáhání, kdy namísto splátky přijde bezohledná odplata.