All for one

umělci Luana Perilli, Gudrun Hasle
kurátor Lýdia Pribišová
instituce Galéria Médium
ůčinkující Luana Perilli, Lýdia Pribišová
kamera Jana Kapelová
zvuk Jana Kapelová
střih Jana Kapelová
interview Jana Kapelová
publikováno 25. 11. 2013
jazyk Česky / English
embed

Výstava predstavuje dva rôzne pohľady na spoločenské systémy založené na kolektívnom súžití. Táto téma je veľmi aktuálna práve v období, keď sa pomaly vyčerpáva postfordistický model spoločnosti a nové efektívne riešenia stále nie sú k dispozícii. Dve umelkyne z historicky veľmi odlišných krajín bývalého “západného bloku”, Talianska a Dánska (Luana Perilli *1981, Rím a Gudrun Hasle *1979, Kodaň), tu predstavujú dva odlišné prístupy, možnosti nazerania na daný stav.