Re – public Space, Festival Refresh + 89

Výstava umenia vo verejnom priestore reaguje na revolúciu 89 a jej nenaplnené ideály. Umelci a umelkyne kladú otázky, o koľko sa naša spoločnosť vyvinula k lepšiemu a či nastúpený smer zmien, nevyvolal skôr sklamanie. Stav súčasnej spoločnosti sa momentálne podobá skôr apatii. Dokáže súčasné umenie prehovoriť k verejnosti a prebudiť ju zo spánku?