Souvislá vrstva

Konference Souvislá vrstva je diskuzí o současných podobách malby.

Médium malby se na poli umělecké teorie částečně stáhlo do pozadí. Po začátku nového milénia jsme hovořili o dematerializaci malby, avšak v současné době se zdá, že se malba navrací znovu na plátno do své materiálnosti. Souvislá vrstva navazuje na tradici diskuzí o malbě (sympozium v 90. letech na AVU a další), která je velmi důležitá pro budoucí reflexi naší současnosti, ale též aktuální tvorbu.
Cílem konference je otevřít diskuzi a zhodnotit, jaké jsou pozice média malby a jak se za posledních několik let proměnily.

Konferenci připravili Patricie Fexová, Eva Skopalová, Marek Meduna

19.4.2017 v Centru pro současné umění DOX

DISKUSNÍ BLOK I.

Petr Vaňous:  „Konstrukce a zakládání, obraz jako opakující se zkušenost, tendence a zesíťování… Není dnes hranice mezi abstrakcí a figurací v malbě něco jako berlínská zeď?“

Jan Poupě:  Bez názvu

Martina Smutná:  Narkissos. Budování značky v uměleckém provozu

Jan Kaláb:  Kvalita uměleckého díla

DISKUSNÍ BLOK II.

Viktor Čech:  „Pokud si chce současná malba znovu přivlastnit něco z kdysi tak výsadní pozice dominantního narativního média, může tak učinit jen v rámci intermediálního dialogu.“

Lenka Vítková:  Pokus o rekonstrukci zdrojů

Josef Bolf:  Nepředstavitelné

DISKUSNÍ BLOK III.

Vlasta Čiháková-Noshiro:  „Zobrazování reality je křížení živého vnímání s představivostí a s odkazy informatiky. Vzniklé znaky chápeme jako výsledek fragmentarizace vnímání světa.“

Vladimír Houdek:  Uvnitř malby

Šárka Koudelová:  Way, Shape, Form. „Kdybych mohla, vystavím malbu na své sítnici s podrobnostmi o jejím vzniku.“

DISKUSNÍ BLOK IV.

Michal Novotný:  „Příspěvek se bude zabývat materiálními předpoklady média malby s důrazem na cirkulaci v současné technologicko-ekonomické situaci.“

Evžen Šimera:  Rehabilitace malby probíhá na hranicích

Igor Hosnedl:  Slow Print

DISKUSNÍ BLOK V.

Lenka Lindaurová:  „Proč má tolik lidí problém se současným uměním? Zabývám se tím od začátku 90. let a stále mi to není jasné.“

Tomáš Lahoda:  A – jako autorství, a – jako apropriace

Petr Dub:  Milník diváka

 

malba