tumma

umělci Stanislava Karbušická
instituce Galerie Jelení
ůčinkující Stanislava Karbušická
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Jan Vidlička
překlad Tereza Stejskalová
publikováno 13. 3. 2012
jazyk Česky / English
embed

Stanislava Karbušická nezapře ve své práci vliv Jiřího Kovandy u kterého studovala na FUD UJEP v Ústí nad Labem a s nímž již i vystavovala v galerii Entrance. Prostor pro navštěvníkovu participaci a významová nedořečenost jsou pro její instalace – sochy typické stejně jako opakující se práce s figurou – loutkou hraničící, až se scénografií.