Vašek a Vašek

umělci Václav Girsa, Václav Stratil
kurátor Edith Jeřábková
instituce Entrance Gallery
ůčinkující Václav Girsa, Václav Stratil, Edith Jeřábková
kamera Ivan Svoboda
zvuk Ivan Svoboda
střih Ivan Svoboda
interview Ivan Svoboda
publikováno 19. 9. 2013
jazyk Česky / English
embed

Pro výstavu Vašek a Vašek je letní termín jejího konání příznačný – přenáší náladu delší dobu domlouvaného setkání dvou umělců, ke kterému nyní skutečně dochází. Je zřejmé, že důvody ke společné výstavě oba autoři nejen mají, ale že opravdu existují paralely v jejich tvorbě a uvažování. Oba například prověřují (někdy i směle a drze, jindy naoko natvrdle) problematiku originality a autorského práva. Zvládnou místy něco zcizit, půjčit si i věnovat, a jindy se tvářit hodně autorsky. Oba se umí ponořit do vážné i velice banální tematiky, ovšem se stejnou chutí od ní dovedou odstoupit a sledovat ji strategicky či z ironického nadhledu, odkud se pak záhy střemhlav spustí dolů. Pohled zevnitř a z vně jim pak také udává způsoby podání látky – od expresívní figurace a narace, přes (pseudo)konceptuální série až po abstrahovaný tvar a znak. Jeden Václav výrazně zatěžuje hranici médií a oba pak žánrů. A i když je jeden z Vašků zkušenější než druhý, oba jsou nadáni talentem vtáhnout diváka do syžetu a problému, připoutat ho smysly a rozvahou a současně mu hlásat relativitu každého jednoho pohledu. Proto dnes také Vašek a Václav přicházejí spolu, aby Vám to ukázali a zahráli, střídavě v souladu a sólo.