XY Zelina

umělci Roman Ondák, Milan Tittel, Matej Gavula
kurátor Roman Ondák, Milan Tittel, Matej Gavula
instituce Plusmínusnula
ůčinkující Lucia Gavulová
kamera Matej Opálený, Jana Kapelová
zvuk Matej Opálený, Jana Kapelová
střih Jana Kapelová
interview Jana Kapelová
publikováno 12. 9. 2013
jazyk Česky / English
embed

XYZ je tvorivá ´enkláva´ Milana Tittela (1966) a Mateja Gavulu (1972). Autori vedú vzájomný dialóg od roku 1997. 

Spája ich práca s matériou, ktorej vyjadrenie v posledných rokoch, popri rozvíjaní performatívneho prejavu, transformujú do podoby fotografie či videa. Vo všednosti rozpoznávajú nevšedné, ktoré abstrahujú a bez zbytočných nánosov, v čistej forme ponúkajú / posúvajú ďalej. Na výstave xy zelina odprezentujú Matej Gavula a Milan Tittel tri nové kolaboratívne projekty xyzifos (2012), Re passage (2012) a Exkurz (2012), zaznamenávajúce performatívne akty v urbánnom priestore (s participujúcim Miroslavom Csöllem). Prizvaným umelcom na výstave xy zelina je Roman Ondák (1966). Vystavené diela reagujú na momenty premiestňovania sa, zmeny kontextu / vnímania, prenikania, re-lokácie, posunu času, čakania…
 

Lucia Gavulová