SOMEBODY

artists Radim Labuda
place _Neurčené město
tags affect gender identity queer sexuality
camera Kateřina Závodová
category Audio-visual Art
published 20. 7. 2009
language Česky / English
embed link icon

One channel video “Somebody” (2004) is a record of inscenated event of intimate character. Erotický kontakt mezi dvěma postavami je tlumočen aktem výměny záhadné tekutiny z úst do úst. Reverzní zpomalený záběr je natočen ve velkém detailu. Detail tváří je pouze synekdochickým zastoupením postav a tímto způsobem zastírá jednoznačnou identifikaci jejich rodové příslušnosti. Ambivalentní genderová identita je však při bližším zkoumání divákem snadno odhalena – oba protagonisté jsou muži. I přes tuto odhalující skutečnost je výstižnější vnímat vágní vizuální zobrazení v širších intencích než v navození tématu gay sexuality. Určitá snaha o genderovou nevyhraněnost implikuje obecnější pojetí sexuální identity jako mnohovrstevnaté a proměnlivé entity. Základní dichotomie na homosexuální a heterosexuální je nedostačující s ohledem na rozmanitost existujících sexuálních identit a komunit. Video Somebody proto odkazuje k termínu queer jako postihnutí aktu odpoutání se od zjednodušující kategorizace. Proces výměny neidentifikovatelné tekutiny má na diváky odpuzující, ale zároveň uhrančivý účinek. Vyvolává hypnotický efekt, který přibíjí zrak k obrazu. A teprve až autorovo poodhalení zákulisní kuchyně nám prozradí, že jde o med.

related to
SOMEBODY

NJME: Fucker Sam and Sam83 Gallery

Surrounding Fucker Sam and Sam83 Gallery there sprung up and operates a space for critical and free thinking covering a lot of activities. I follow the origins, meaning and the operation of the space in the first part of NJME.

Contemporaneity - From romanticism (individualism, relativism, consumerism, modernism) to crosslinked nature

The New Dictionary of Old Ideas

Symposium wants to reflect the current cultural and political situation characterized by the rise of nationalistic politics, populism, Euro-scepticism and anti-immigration attitudes in Central Europe from the perspective of contemporary art and theory. This tendency can be observed not just locally but in the whole of Europe. We will foster an interdisciplinary exchange of ideas discussed in a group of art historians, sociologists, philosophers, and art theoreticians.