1 - 7

umělci Adam Šakový
kurátor Silvia Čúzyová
instituce SODA gallery
ůčinkující Adam Šakový
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 19. 6. 2017
jazyk Česky / English
embed

Rozpustný koncept architektúry, v ktorom sociálne a priestorové aspekty prevažujú nad stavebnými konštrukciami. Koridor, ktorý je jednotiacim motívom výstavy, architektonickým prvkom, predstavuje pojmy ako spojenie, prechod, nepriestor, neistota a dočasnosť. Umelci vytvorili nové projekty, vyplívajúce zo svojich lokálnach podmienok, z ich kultúrneho a politického hľadiska, ako aj zo skúsenosti s architektúrou / priestorom / sociálnymi vzťahmi. Z diskusie s umelcami vyplinulo, že myšlienka chodby / koridoru je jednotiacim momentom v ich projketoch.