Artlist:Talk - Tomáš Svoboda

umělci Tomáš Svoboda
místo Centrum pro současné umění Praha
tagy multimedia videoinstalace umělecké vzdělávání film
ůčinkující Tomáš Svoboda
kamera Jan Vosýnek
zvuk Jan Vosýnek
střih Jan Vosýnek
playlisty Artlist:Talk
kategorie Artist Talks
publikováno 23. 6. 2023
délka 0:48:39
jazyk Česky
embed link icon

Databáze současného českého umění Artlist zachycuje, reflektuje a zpřístupňuje podoby soudobého umění v jeho rozličných formách a projevech.

Artlist: Talk  možnosti této procesuální dokumentace obohacuje a umělcům nabízí formát živé prezentace. Cílem projektu Artlist: Talk  – podobně jako i Artlistu – je zainteresované veřejnosti zprostředkovat porozumění současným uměleckým přístupům a vyjadřování, které v tomto případě doplňuje o unikátní perspektivu samotných tvůrců. Jednotliví umělci a umělkyně zastoupení v databázi Artlist tímto zároveň získávají příležitost svou tvorbu přiblížit formou samostatné přednášky, jejíž záznam pak také rozšíří a aktualizuje jejich stávající databázová hesla.

Profil umělce Tomáše Svobody na Artlistu 

související s
Artlist:Talk - Tomáš Svoboda

Pohyblivé obrazy a jiné vize

Cílem kulatých stolů je zachytit aktuální diskuzi o pohyblivých obrazech s odborníky zabývajícími se kurátorstvím, galerijním provozem, sbírkotvornou činností, ale i produkcí nebo samotnou autorskou tvorbou. Kulaté stoly jsou rozděleny do tří tematických oblastí, které naznačují možný koloběh a existenci pohyblivých obrazů i po jejich dokončení.
0:58:28

Are//Athens//Partahhiana

Artyčok.tv in collaboration with Are is bringing a selection of lectures and presentations from the field of contemporary art scene in Greece.

Pohyblivé obrazy a jiné vize

Cílem kulatých stolů je zachytit aktuální diskuzi o pohyblivých obrazech s odborníky zabývajícími se kurátorstvím, galerijním provozem, sbírkotvornou činností, ale i produkcí nebo samotnou autorskou tvorbou. Kulaté stoly jsou rozděleny do tří tematických oblastí, které naznačují možný koloběh a existenci pohyblivých obrazů i po jejich dokončení.