Beáta Istvánkó & ISBN Books

instituce fotograf gallery
tagy V angličtině DIY archiv
ůčinkující Beáta Istvánkó
kamera Janek Rous
zvuk Janek Rous
střih Janek Rous
interview Janek Rous
playlisty Fotograf Residency
kategorie Profily
publikováno 21. 10. 2019
jazyk Česky / English
embed

Beáta Istvánkó (1987) je kurátorka a historička umění z Budapešti. Po vysokoškolském studiu začala působit jako projektová koordinátorka na Maďarské univerzitě výtvarných umění a ve Studiu Asociace mladých umělců. Jako kurátorka zároveň realizovala řadu vlastních projektů. V roce 2017 založila ISBN books+gallery, první nezávislý obchod zaměřený na současné umělecké publikace v Budapešti. Vedle toho pracuje na svém doktorandském výzkumu v rámci programu Teorie umění a designu na Moholy-Nagyově univerzitě umění a designu v Budapešti. Nedávno se připojila k redakci nejnovějšího maďarského online časopisu o fotografii PUNKT.

ISBN je knihkupectví a galerie současného umění založené v roce 2017. Název galerie vychází z třináctimístného identifikačního kódu udělovaných vydávaným publikacím (International Standard Book Number). Hlavním posláním ISBN books+galllery je mapovat, sbírat, vystavovat a distribuovat domácí a regionální, maďarské a cizojazyčné, nové i použité publikace současného umění, výstavní katalogy, ziny, umělecké knihy, fotoknihy a teoretické publikace.

Video vzniklo ve spolupráci s programemFotograf Residency.

související s
Beáta Istvánkó & ISBN Books

Pro(s)thetic Dialogues

Pro(s)thetic dialogues je spíš záznamem divadelní performance odehrávající se na desktopu počítače. Lidský operátor zde vytváří podmínky pro zkoumání performativnosti filosofické zombie poskládané z neuronových sítí.

Gesta emancipace

Strategie umění ve veřejném prostoru zahrnují pestrou škálu uměleckých postupů. Umění může demonstrovat ekologičtější a etičtější způsoby vzájemného chování. Poskytovat příležitosti pro kolektivní účast a sebevyjádření, historickou reflexi a komunitní dialog. Přispívat k našim sociálním, prostorovým a politickým topologiím tím, že navrhuje nové sociální modely, vylepšuje fyzickou infrastrukturu a zabývá se jejím designem. Může ale také legitimizovat ekonomické či politické zájmy, které nepřinášejí prospěch širší veřejnosti.
01:36:42

Open Source Estrogen!

Jak probíhá přerod na queer tělo na molekulární úrovni? Jak přesně je toto kvíření ”neoddělitelně spjaté s průmyslovým kapitalismem? A existuje nějaká cesta z kapitalistické zkázy, cesta, kterou pandemie ještě víc rozjitřila?
0:59:44

Architektura jako trvalá změna?

Trvalá změna je jedinou konstantou v životě, tvrdí Hérakleitos, a dnešní realita jako by potvrdila jeho vizi světa neustálých změn. Architekti se proto snaží rozlišovat mezi tím, co se v jejich disciplíně jeví jako trvalé, a tím, co je pomíjivé a letmé. Můžeme ale mluvit o metamorfóze jako o „esenci“ architektury? Mohou nikdy nekončící cykly transformace zajistit obnovu architektury po opakujících se krizích?

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.
0:09:54