Noc venku: Bezdomovectví a veřejný prostor

kurátor Alžběta Stodolová, Architekti bez hranic, Karolína Kripnerová
instituce Skautský institut
tagy bydlení veřejný prostor nerovnost k poslechu sociální vyloučení architektura
ůčinkující Martina Veverková, Aleš Strnad, Karolína Kripnerová, Jakub Dutka
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
kategorie Diskuze
publikováno 6. 2. 2019
délka 01:55:56
jazyk Česky / English
embed link icon

Bezdomovectví ve vztahu k veřejnému prostoru, Aleš Strnad, DiS. (Naděje) a Vojtěch Fidler
Architektura, veřejný prostor a bezdomovectví, Ing. arch. Karolína Kripnerová (Architekti bez hranic, FA ČVUT)
Bezdomovectví ve veřejném prostoru z pohledu pražských vyhlášek, Mgr. Martina Veverková (Charita ČR)

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

související s
Noc venku: Bezdomovectví a veřejný prostor

0:59:44
01:27:41

Architecten de Vylder Vinck Taillieu: O tomto. O tamtom. A také. A tak dále.

01:28:30