Diskuse nad publikací BRNOX / Průvodce brněnským Bronxem

Publikace má podobu průvodce 10 trasami po Cejlu a jeho okolí (Brnox) a od svého vydání v roce 2016 vzbudila řadu kladných i kritických ohlasů. Smyslem diskuse přímo v místech, jichž se kniha týká, bylo vyslechnout názory pozvaných účastnic a účastníků a následně o nich debatovat.

Diskuse je doplněna několika následnými rozhovory k tématu publikace Brnox, její možné interpretaci a hodnocení.

DISKUSE NAD PUBLIKACÍ BRNOX/PRŮVODCE BRNĚNSKÝM BRONXEM

účastníci diskuse:

Pavel Barša, politolog působící na Ústavu politologie FF UK a Ústavu mezinárodních vztahů. Lucie Faulerová, bohemistka a redaktorka publikace Brnox / Průvodce brněnským Bronxem Miroslav Maixner, etnolog, doktorand na Fakultě výtvarných umění v Brně David Oplatek, sociální pracovník, ředitel Občanské poradny Brno Peter Pollák, vysokoškolský pedagog Edita Stejskalová, politoložka, občanská aktivistka Tomáš Ščuka, Youth Roma Parliament, absolvent policejní akademie Kateřina Šedá, umělkyně, autorka projektu Brnox / Průvodce brněnským Bronxem

moderátor: Václav Drozd

Diskusi zorganizovali artyčok.tv, knihovna Romafuturismo a tranzit.cz. Technickou podporu poskytlo Muzeum romské kultury.

JANA HORVÁTHOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA ROMSKÉ KULTURY

VÁCLAV MAGID, UMĚLEC A KURÁTOR

VÍT HAVRÁNEK, KURÁTOR A ŘEDITEL INICIATIVY TRANZIT

MATĚJ HOLLAN, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

diskriminace etika kauza nerovnost romská emancipace sociální intervence sociální vyloučení