Farmstudio

přístupnost en audio
tagy umělecké instituce subkultura
režie Denisa Langrová
ůčinkující Pavel Matela
kamera Denisa Langrová
zvuk Denisa Langrová
střih Denisa Langrová
kategorie Profily
publikováno 17. 5. 2023
délka 0:05:35
jazyk Česky / English
embed link icon

Nezávislý projekt kulturního centra Farmstudio se nachází na území CHKO Kokořínsko v jedinečných prostorách bývalého zemědělského statku z počátku 19.stol. v obci Vysoká, nedaleko Mělníka.

Poskytuje zázemí pro tvůrčí rezidenční pobyty, sympozia, kurzy, dílny, festivaly, plenéry uměleckých škol, soustředění hudebních, divadelních a tanečních skupin a další aktivity z oblasti současného umění a živé kultury (fotografie, malba, prostorová tvorba, performance, site-specific). Kromě organizování vlastního výstavního programu a akcí nabízí své prostory i jiným kulturním subjektům. Farmstudio založil a provozuje od roku 2014 Pavel Matela s podporou spolku.

související s
Farmstudio

02:01:37

Meze pohybu a sbírkové instituce

Existuje v jejich provozu vize a případně koncepční plán, který by reflektoval proměňující se technologické podmínky současného umění? A jaké formy institucionální péče o pohyblivý obraz by tyto instituce vůbec měly nabízet? Jde o podporu při produkci, vystavování, uchovávání? Jak vypadají smluvní vztahy mezi nimi, autory a autorkami?

Status umělce

Je umění hobby anebo je to vlastně práce, která má svá specifika? Jak máme v chronicky podfinancované kulturní sféře vlastně tvořit, kurátorovat a psát, když náklady na běžný život stále stoupají?
01:05:21

Co ze té naší fotky jednou bude?!

Debata se pokouší o nahlédnutí k mlhavému horizontu naší budoucnosti. Můžeme být po těch dvaceti letech aspoň trochu spokojení? Stojí před námi výzvy, nedodělky či problémy, které bychom se měli pokusit napravit?
0:32:33

Veronika Bromová

Veronika Bromová bývá dávána do souvislosti s proměnou vidění ženské identity v umění 90. let střední a východní Evropy. Dotýká se jí sexualizovaná pozice žen ve společnosti. V ritualizovaných performancích posledních let akcentuje naopak archetypální léčivou sílu ženství, plodnost, vztahovost a kolektivnost. Tyto živé výstupy jsou ve své univerzálnosti v kontrastu k jejím starším „selfperformancím“ zaznamenaným fotografií.
0:45:24

Creative Mediation

Jaké jsou aktuální problémy umělců*kyň, kurátorů*ek a současné umělecké scény v Gruzii? Jaký je nový program Creative Mediation pořádaný CCA Tbilisi a Akademií výtvarných umění v Tbilisi?